SPAM deník

Chceme vám představit náš SPAM deník. Pojem SPAM v dnešní době chápeme jako negativní jev, který nás spíše obtěžuje, než aby nám přinášel něco dobrého. SPAM v podání tohoto deníku však je zkratka, která pochází z metody studia Bible SOAP (Scripture, Observation, Application, Prayer), což v našem překladu znamená SPAMSlovo, Pozorování, Aplikace a Modlitba. Tento SPAM deník (start edition) se může po následujících 40 dní stát pomůckou k tomu, abys mohl mít ze čtení Slova (Bible) co největší užitek. Věříš, že i dnes Bůh mluví? Věříš, že Jeho Slovo (Bible) může mluvit do konkrétních situací tvého života a má moc změnit i tvůj život? Zkus to!

 

Bible, Židům 4,12:
Boží slovo je živé, průbojné a ostré jako nabroušený dvousečný meč. Proniká naši osobnost a ducha, naše pohnutky a okolnosti, ve kterých žijeme, rozebírá naše pocity a myšlení.
(Překlad SNC)

 

SPAM deník – START EDITION

Toto je první verze SPAM deníku, který jsme nazvali start edition a je na 40 dní. Během těchto 40-ti dní se čte celé evangelium Marka, list Efezským a list Jakubův.

 

 

 

 

Cena SPAM deníku START EDITION je 60 Kč a je možné ho objednat v našem eshopu.

 

 

 

SPAM deník II.

Nově jsme také vydali SPAM deník II., který vychází z původního konceptu SPAM deníku „START EDITION“. Tato verze již nemá pevně stanovené denní biblické texty, můžete si tedy zvolit své vlastní biblické knihy či pasáže, které budou základem pro vaše ztišení s Bohem.

Deníky jsme připravili ve 3 barevných variantách a šablona SPAM je rozšířena na 90 dní.

 

 

 

 

 

Cena SPAM deníku II.  je 100 Kč a je možné ho objednat v našem eshopu.

 

Také si můžete prohlédnout další materiály, které máme v rámci našeho eshopu v nabídce.